Karakteristike neperivih boja za zidove

 

Neperive boje za unutrašnje površine

 

Proizvođači boja često svrstavaju boje za krečenje unutrašnjih površina prema mehaničkim karakteristikama i izgledu filma boje u sledeće grupe :

  • Neperive boje za krečenje unutrašnjih površina (najjeftinije)
  • Perive boje za krečenje unutrašnjih površina (naša preporuka)
  • Izolacione boje za unutrašnje površine (po potrebi)

 

Karakteristike neperivih zidnih boja

Ove boje što se tiče sastava, sadrže vrlo malu količinu veziva, pa zidovi nisu otporni na čišćenje mrlja vodom i deterdžentima. Film boje je otporan samo na suvo brisanje. Pošto veziva ima vrlo malo, film boje ostaje otvoren (protok vodene pare kroz film je brz) pa se na takvim površinama ne skuplja vodena para. Otvoren film boje takođe znači da se na njega često hvata prljavština koja prodire i do podloge, a pored toga njegova mehanička čvrstina je mala, pa se film boje brze oštećuje. Rezultat svega toga je da zidne i plafonske površine obojene ovakvim premazima treba češće obnavljati. Ponekad se ovim bojama dodaju biocidna sredstva koja sprečavaju i usporavaju pojavu plesni i drugih mikroorganizama na zidovima, što se češće događa na neizolovanim zidnim površinama u kuhinjama i kupatilima. Primer neperivih boja je poludisperzija. Što se tiče nijansi, pakovanja ove boje su obično bele boje. Sastav boje ne omogućava pripremu intenzivnih nijansi, a do svetlijih dolazimo korišćenjem tonera (dodatak najviše 3-5 %). Preporuka je da ovu vrstu boje koristite za manje opterećene zidne površine kao što su plafoni, spavaće sobe i slično.

Primer neperive boje

 Poludisperziona boja je debeloslojna boja za krečenje unutrašnjih površina. Odlikuje se visokom pokrivnošću, paropropustljivošću, otpornošću na suvo brisanje. Pogodna je za bojenje svih vrsta suvih podloga: fino malterisanih vertikalnih i plafonskih površina, vlaknasto cementnih površina i kartonskih gips ploča. Poludisperzija se nanosi u dva sloja i može se nijansirati tonerima, ali isključivo u svetlijim tonovima. Nanošenje se vrši četkom, valjkom ili mašinom za špricanje. U praksi se pokazalo da je bojenje površina poludisperzionim bojama moguće između 4-6 puta (8-12 nanosa) nakon čega se prebojene površine moraju ponovo oguliti, impregnirati i gletovati tj. ceo proces sanacije ponoviti. Sušenje između slojeva od 4-6 sati.

Poludisperione boje se u velikoj meri upotrebljavaju u većini stambenih prostorija prvenstveno zbog povoljne cene i želje korisnika da zidovi što više budu paropropusni.