kompanije_u_svetskom_vrhu

 

Kompanije u Svetskom vrhu 2012

 

Kompanija Coatings World još jednom je napravila izveštaj o vodećim kompanijama, u kojem je istaknuto prvih 20 proizvođača boja, lakova i adheziva u svetu. Kompanije su rangirane na osnovu godišnje prodaje izražene u dolarima, a u razmatranje su ušle samo one kompanije čija zarada iznosi 100 miliona dolara i više na godišnjem nivou. 

Top 10 kompanija: