Coatings World

coatings world boje

Kompanija Coatings World još jednom je napravila izveštaj o vodećim kompanijama, u kojem je istaknuto prvih 20 proizvođača boja, lakova i adheziva u svetu. Kompanije su rangirane na osnovu godišnje prodaje izražene u dolarima, a u razmatranje su ušle samo...

Opširnije: Coatings World